menu Sluit het hoofdmenu

Centrale Cliëntenraad (CCR)

De Centrale Cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten in het overleg met de raad van bestuur over Bartiméus-brede onderwerpen.

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan onderwerpen als begroting en jaarplan of het algemeen beleid op het gebied van huisvesting, kwaliteit of veiligheid. De Centrale Cliëntenraad (hierna: CCR) coördineert verder de adviesaanvragen en onderwerpen die meer dan drie raden betreffen en klantgroep overstijgend zijn.

In de raad zitten enkele mensen met een expertise, bijvoorbeeld voorzitterschap en financiën. De expertleden in de CCR hebben ervaring met één of meer klantgroepen en/of behoren zelf tot een klantgroep. Deze raadsleden bespreken onderwerpen vanuit het perspectief van ‘hun’ klantgroep. Daarnaast zijn zij een verbindende schakel naar de andere cliëntenraden van de desbetreffende klantgroep.

Visie

Als CCR van Bartiméus vinden wij het belangrijk dat cliënten zo vroeg mogelijk kunnen meedenken met het geplande beleid binnen de doelstelling van Bartiméus. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat cliënten die zorg krijgen die zij wensen en nodig hebben in een omgeving die bij hen past.

De dialoog tussen vertegenwoordigers van cliënten en leerlingen vindt plaats binnen verschillende raden. Deze raden worden opgedeeld naar klantgroepen, te weten Kind & Jeugd, Volwassenen, Senioren en Volwassenen met een meervoudige beperking.

Raadsleden

Voorzitter: Ron van Empelen
Leden: Gertjan Veenhof (expertise financiën, Kind en Jeugd); 
Lucia van Rouendal (expertise Volwassenen Meervoudig Beperkt); 
Leo Koopman (expertise Volwassenen Meervoudig Beperkt); 
Jelle van Dam (expertise Volwassenen Meervoudig Beperkt); 
Dominieke Bos (expertise Volwassenen Ambulant); 
Bea Keuper (expertise Senioren Ambulant en Senioren Verblijf).

Speerpunten 2021

De cliëntenmedezeggenschap nieuwe stijl (video opent in nieuw venster) is najaar 2020 gestart. Veel aandacht is in 2021 voor de verbinding in het nieuwe samenwerkingsmodel met diverse organisatie-onderdelen van Bartiméus, betrokken cliëntenraden en andere organisaties.

Andere speerpunten zijn: wachttijden, communicatie met nieuwe cliënten en de rol van casemanagement. Dit laatste houdt in dat elke cliënt bij Bartiméus één aanspreekpunt krijgt voor de coördinatie van alle dienstverlening vanuit de expertiseorganisatie.

Voor meer informatie

Wilt u iets weten over de Centrale Cliëntenraad of reageren? 

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.