menu Sluit het hoofdmenu

Brochure: Doofblind Specifiek Wonen - binnen een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking

Binnen Bartiméus zien de medewerkers regelmatig mensen met problemen met zien en horen (ook wel doofblindheid genoemd) binnen organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen hebben recht op goede ondersteuning maar willen of kunnen niet altijd verhuizen naar een voorziening voor mensen met een zintuiglijke beperking zoals wonen bij Bartiméus.

Om de zorg voor deze groep mensen goed vorm te geven adviseert en ondersteunt Bartiméus in het opzetten van doofblindenwoningen binnen organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. In deze publicatie laat het Bartiméus expertisecentrum doofblindheid in vogelvlucht zien wat er komt kijken bij het opzetten van dat een doofblindenwoning.

De kennis rondom het Doofblind Specifiek Wonen is voor iedereen beschikbaar gesteld door het Bartiméus expertisecentrum Doofblindheid.