menu Sluit het hoofdmenu

Boek: Zo kan ik meedoen

Dit boek is voor ouders en begeleiders van mensen met een visuele en verstandelijke beperking en gaat over het aanleren van praktische vaardigheden. Hoe leer je iemand zelfredzaam te worden wanneer er sprake is van een visuele en een verstandelijk beperking? Dit gaat vaak niet vanzelf en vraagt een bewuste manier van oefenen en aanleren van diverse dagelijkse vaardigheden.

Dit boek bevat handreikingen om de zelfredzaamheid te bevorderen. Niet zoals het moet, maar zoals het kan. Passend bij de ontwikkelingsmogelijkheden en levensfase, eigen wensen, behoeftes en leefomstandigheden. Zelf dingen doen geeft zelfvertrouwen, biedt onafhankelijkheid en geeft een gevoel van vrijheid.

In deel 1 worden de algemene principes besproken om te komen tot zelfredzaamheid, zoals motivatie, tijd en geduld. Dit wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Het aanspreken van de andere zintuigen en het inzetten van hulpmiddelen worden kort toegelicht. 

Deel 2 gaat in op diverse vaardigheden uit het dagelijks leven, zoals aan- en uitkleden, eten, boodschappen doen en de was. 

Auteurs: Marianne Pietersen, Dita Rijneveld en Machteld Starreveld

Prijs boek: € 17,40

Bestel het boekLet op: deze link opent in een nieuw venster.

Download het boek (PDF) gratis! Let op: deze link opent in een nieuw venster.