menu Sluit het hoofdmenu

Boek: Onderzoek naar de visuele functies

Het meten van de visuele functies lukt soms niet op de gebruikelijke wijze. Dit doet zich onder andere voor bij mensen met een verstandelijke beperking, een psychische stoornis, communicatieproblemen of dementie.

Visueel functieonderzoek bij deze mensen vraagt specifieke meettechnieken, een andere bejegening en meer samenwerking met andere disciplines dan gebruikelijk.
In dit boek wordt ingegaan op prevalentie en oorzaken van visuele stoornissen, psychologische aspecten van visueel functieonderzoek, specifieke meetmethodes, de interpretatie van onderzoeksresultaten, compensaties, omgevingsaanpassingen en hulpverlening. Het boek wordt afgerond met twee casusbesprekingen.
‘Onderzoek naar de visuele functies’ is bestemd voor AVG-artsen, oogartsen, oogheelkundig assistenten en orthoptisten en bevat ook nuttige informatie voor psychologen, orthopedagogen en ergotherapeuten.

Redactie:
Mies van Genderen
Frans Gunther
Marlies Raemaekers

Prijs: € 14,17

Bestel boek

Een PDF-versie kunt u hieronder gratis downloaden.