menu Sluit het hoofdmenu

Boek: Met het oog op meedoen

Over de ondersteuningsbehoefte van mensen met een visuele en verstandelijke beperking.

Gewoon meedoen is voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend. Er is meer dan het gewone nodig om te kunnen participeren in de samenleving. Dit boek deelt kennis en biedt praktische handvatten aan ouders, begeleiders, leerkrachten en andere professionals die betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Sommige hoofdstukken zijn theoretisch of beschouwend, andere meer praktisch.

Het boek bevat drie delen:
Deel 1: Een visuele en verstandelijke beperking, het geheel is meer dan de som der delen. Uitleg over de visuele en verstandelijke beperking en hoe de combinatie ervan het functioneren beïnvloedt. De ondersteuningsbehoefte volgens verschillende theoretische modellen in kaart gebracht. 
Deel 2: Meedoen gaat niet vanzelf, functioneren met een visuele en verstandelijke beperking. Verschillende domeinen van functioneren en aanpassingen in bejegening en omgeving.  
Deel 3: Een staalkaart aan kennis en ervaring, ondersteunende methodieken. Bespreking van een aantal methodieken, door professionals ontwikkeld.

Auteurs: 
Truus van Duijvenboden, gezondheidszorgpsycholoog
Marianne Pietersen, ambulant begeleider
Marie-Louise Straus, gezondheidszorgpsycholoog

Prijs: € 51,53

Bestel boek

Een PDF-versie kunt u hieronder gratis downloaden.