menu Sluit het hoofdmenu

Boek: Het zien van een kind

Prof. dr. Mies van Genderen aanvaardde op woensdag 18 april 2018 haar ambt als bijzonder hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Utrecht op het vakgebied ‘Diagnostiek van het slechtziende kind’. De leerstoel richt zich op de diagnostiek en ondersteuning aan kinderen met zeldzame en complexe oogaandoeningen en het doorontwikkelen van de bijbehorende expertise. Van Genderen is oogarts en geeft leiding aan het Diagnostisch Centrum voor Visuele Aandoeningen van Bartiméus. Dit boek bevat de tekst van haar inaugurele rede.

Van Genderen legt uit hoe het oog zich ontwikkelt en wat de gevolgen zijn als er daarbij iets niet goed gaat. Onderzoek bij kinderen is een specialisme. Het vraagt geavanceerde meetmethodes en een kindgerichte benadering in een op kinderen afgestemde omgeving. Ook hier gaat Van Genderen op in.

Verder is er aandacht voor het kind achter de aandoening. Wat is er voor hem of haar allemaal wél mogelijk en welke hulp is daarbij nodig? En wat hebben toekomstige ontwikkelingen voor slechtziende kinderen in het algemeen in petto?

Auteur: Mies van Genderen

Prijs: €11,25  

Bestellen of downloaden

Bestel de papieren versie van het boek
Download het boek als gratis PDF