menu Sluit het hoofdmenu

Voor wie

Als iemand niet (goed) ziet, vraagt dit vaak om aanpassingen in het wonen, werken en leren. Bartiméus heeft als specialist veel ervaring in ondersteuning en begeleiding van blinde en slechtziende mensen. Bij ons kunt u terecht met al uw vragen en wij helpen u zoveel mogelijk de dingen te (blijven) doen zoals u altijd gedaan heeft of graag wil blijven doen.

Voor wie?

De professionals van Bartiméus zijn als specialist graag behulpzaam in het bieden van ondersteuning aan blinde en slechtziende mensen. Als een visuele beperking is vastgesteld vraagt dit vaak om aanpassingen in het leven. Of het nu gaat om administratieve zaken, reizen, uzelf presenteren, schoolzaken of een spelletje spelen. Tijdens een behandelingstraject is een breed aanbod in ondersteuning en begeleiding mogelijk. In het revalidatietraject* richten we ons onder andere op het aanleren en onderhouden van vaardigheden, eventueel gewenste aanpassingen en ondersteuning met hulpmiddelen.

Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor:

  • Verwerking en acceptatie;
  • Aanleren van vaardigheden of compensaties;
  • Mobiliteit of oriëntatie;
  • Dagelijks leven;
  • Sociaal leven;
  • Digitaal leven;
  • Visuele hulpmiddelen of Braille;
  • Verlichting en inrichting.

Uw persoonlijke behandelaars bespreken met u wat gewenst is en wat de mogelijkheden zijn. U geeft aan wat u wilt doen of (opnieuw) leren en samen bepalen we of er mogelijkheden zijn en wat daarvoor nodig is.

* Onder het revalidatietraject verstaan we een behandelperiode waarin adviezen of trainingen worden gegeven.

Onze cliënten

Gewenste behandeling en ondersteuning is erg afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, leeftijd en wensen. Of het nu gaat om aanpassingen in het dagelijks-, sociaal- of digitaal leven, behoeften zijn per persoon anders. Ook het al of niet hebben van een meervoudige beperking als bijvoorbeeld een combinatie van slecht zien en slecht horen, of slecht zien bij een verstandelijke beperking, vraagt om andere aanpassingen. In het behandeltraject werken we in onderzoek en behandeling met een persoonlijk behandelplan, of het nu om kinderen of jongeren, volwassenen of mensen met een meervoudige beperking gaat. Meer lezen? Klik in het linkermenu door naar de categorie welke voor u van belang is. 

Komt iedereen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een behandel en revalidatietraject bij Bartiméus moet u een visuele beperking hebben die voldoet aan de richtlijnen voor Revalidatie die zijn opgesteld door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Uw (oog)arts weet of u of uw kind of degene waar u zorg voor draagt daaraan voldoet en verwijst dan eventueel door. Bent u of is uw kind al eerder bij Bartiméus geweest voor revalidatie dan volstaat een verwijzing van uw huisarts.

Vergoeding

Komt u of uw kind in aanmerking voor revalidatie en heeft u een verwijzing van een medisch specialist, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten.

Voor cliënten bij Bartiméus van 18 jaar en ouder vallen de kosten van het gehele revalidatietraject vanaf aanmelding onder de basisverzekering. Hierbij wordt uw eigen risico aangesproken. Dit geldt niet voor cliënten onder de 18 jaar, voor hen geldt geen eigen risico. Wilt u meer weten over de voor u geldende vergoeding, dan kunt u daarvoor contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Meer informatie

Heeft u vragen over behandeling en revalidatie bij een visuele beperking? Neem gerust contact op met Bartiméus via telefoonnummer 088 - 88 99 888.