menu Sluit het hoofdmenu

Syndroom van Angelman

Het Angelmansyndroom (AS) is aangeboren aandoening, waarbij er een stoornis ontstaat in de hersenontwikkeling. Dit leidt tot een verstandelijke beperking en ongewoon gedrag.

De stoornis in de hersenontwikkeling is het gevolg van een kopieerfout van de genen die ontstaat tijdens de vorming van zaad- of eicellen. De kans dat dit  gebeurt, is echter erg klein (minder dan 1%). Er zijn vier verschillende afwijkingen bekend die leiden tot dit syndroom. Meer informatie over deze varianten vindt u op de website van de Vereniging Angelman Syndroom Nederland.

Gevolgen voor het zien

  • Scheelzien (strabismus)
  • Refractieafwijkingen, waaronder bijziendheid, verziendheid of een cilinderafwijkingen
  • Verminderde gezichtsscherpte als gevolg van verminderde pigmentvorming in het netvlies
  • Problemen met het zien in schemerige/ donkere omstandigheden
  • Verschrompeling (atrofie) van de oogzenuw

Behandeling en mogelijkheden

Websites met meer info