menu Sluit het hoofdmenu

Cliëntenraad Dienstverlening

De Cliëntenraad Dienstverlening (CRDV) behartigt de belangen van cliënten die ondersteuning krijgen in hun eigen omgeving, maar niet bij Bartiméus wonen. De ondersteuning betreft begeleiding in de thuissituatie, advisering op het werk of instelling, en het geven van cursussen.

De raad bestaat uit cliënten, cliëntvertegenwoordigers en ex-cliënten en heeft als doel het vergroten en versterken van de positie van de cliënt en het waarborgen van een goede kwaliteit van dienstverlening van Bartiméus. Dit doet de cliëntenraad door vanuit cliëntperspectief mee te denken met de Sector Dienstverlening en door het geven van gevraagd en ongevraagd advies.

De leden van de cliëntenraad stellen zich graag aan u voor!

Speerpunten 2017

Voor 2017 heeft de cliëntenraad een aantal speerpunten vastgesteld:

1.  De tevreden cliënt
De CRDV wil dat cliënten tevreden zijn. Om de tevredenheid van clënten te meten zetten we meerdere methoden in, waaronder het cliënttevredenheidsonderzoek. Na (administratieve) afsluiting van een traject ontvangt de cliënt een mail of brief waarin hij/zij wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Een extern bureau voert het onderzoek uit, zoda de meting zo objectief mogelijk is. Deelname is vrijwillig en anoniem. Alle cliënten worden in de meting meegenomen. Daarnaast is in 2016 gestart met “Hoe gaat het met u?” Een medewerker van Bartiméus belt cliënten 2 maanden na afronding van hun revalidatie om te vragen naar onder ander de tevredenheid en of er nog vragen zijn.

Met als doel:

  • De CRDV weet wat de uitslag is van de cliënttevredenheidsonderzoeken;
  • De CRDV weet wat de organisatie doet met de reacties van cliënten uit de cliënttevredenheidsonderzoeken;
  • De CRDV weet dat deze methoden de juiste zijn om er achter te komen hoe cliënten de organisatie ervaren.

2.  Een toegankelijke website
Is de website van Bartiméus toegankelijk voor onze doelgroep? Om dit te onderzoeken is eind 2016 is op verzoek van de afdeling Communicatie een online testpanel actief geworden.

Met als doel:

  • De achterban (cliënten, oud-cliënten en vertegenwoordigers van (oud-)cliënten) bereiken;
  • De achterban kan de cliëntenraad gemakkelijk vinden op de website;
  • De berichtgeving op de pagina van de cliëntenraad is dusdanig aantrekkelijk dat de achterban deze pagina regelmatig bezoekt.

3.  Goede onderlinge communicatie
De huidige onderlinge communicatie verloopt niet helemaal zoals gewenst. 

Met als doel:

  • Interne communicatie bewaken en waar mogelijk optimaliseren, zodat elk lid actief aan de activiteiten van de CRDV kan deelnemen.

Uiteraard zullen bovengenoemde speerpunten niet de enige onderwerpen zijn waar de CRDV zich mee bezighoudt. Ook op signalen die vanuit de organisatie en de achterban komen, wordt met aandacht gereageerd.

Contact Cliëntenraad Dienstverlening

Wilt u een keer een vergaderingen van de Cliëntenraad bijwonen? Dat kan! Bekijk de vergaderdata. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Wijsman, ambtelijk secretaris. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06 - 54 72 65 93 óf per e-mail.