menu Sluit het hoofdmenu

Cliëntenraad Dienstverlening

De Cliëntenraad Dienstverlening (CRDV) behartigt de belangen van cliënten die ondersteuning krijgen in hun eigen omgeving, maar niet bij Bartiméus wonen. De ondersteuning betreft begeleiding in de thuissituatie, advisering op het werk of instelling en het geven van cursussen.

De raad bestaat uit cliënten, cliëntvertegenwoordigers en oud-cliënten. Als doel hebben we het vergroten en versterken van de positie van de cliënt en het waarborgen van een goede kwaliteit van dienstverlening van Bartiméus. Dit doen we door vanuit cliëntperspectief mee te denken met de sector Dienstverlening van Bartiméus én door het geven van gevraagd en ongevraagd advies.

Naast vaste gespreksonderwerpen, als voortgang jaarplan, huisvesting en cliëntprocessen met de coachend leidinggevende van de sector zijn onze speerpunten voor 2019 gericht op: cliënttevredenheid, toegankelijke website, WMO en PR.

Een afvaardiging van de cliëntenraad neemt plaats in de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Bartiméus.
Als cliëntenraad horen wij graag uw ervaringen over de zorg aan mensen met een visuele beperking. We vinden het fijn als u dit met ons wilt delen!

Vergaderingen 2019

Elk jaar houden we enkele overleggen, waarbij uw aanwezigheid als ervaringsdeskundige op prijs wordt gesteld. Wilt u een keer bij onze vergadering(en) aanschuiven óf heeft u een vraag en/of opmerking? U bent van harte welkom.
In 2019 vergadert de raad nog op dinsdag: 7 mei, 10 september en 12 november.

Wilt u een vraag stellen of een opmerking doorgeven dan kunt u gebruik maken van onderstaand formulier of mailen naar clientenraaddienstverlening@bartimeus.nl.

De leden van de cliëntenraad stellen zich graag aan u voor!

Vanuit de cliëntenraad attenderen wij u op de Bartiméus klachtenprocedure voor individuele cliënten, meer informatie hierover vindt u op deze website.

Contact Cliëntenraad Dienstverlening

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Wijsman, ambtelijk secretaris. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06 - 54 72 65 93 óf per e-mail.