menu Sluit het hoofdmenu

Begeleiding bij verwerking

Het verwerken, accepteren en leren omgaan met een beperking heeft tijd nodig. En soms is het fijn om daar hulp bij te krijgen. Bij Bartiméus hebben we veel kennis en ervaring om u daarbij te helpen.

Slechtziend of blind zijn of worden heeft grote gevolgen voor iemands leven. Niet alleen op praktisch gebied. Verlies van gezichtsvermogen kan je het  gevoel geven dat je de grip op je leven even kwijt bent, dat alles wat vanzelfsprekend was ingewikkeld lijkt. Onzekerheid, jezelf niet meer zijn, vermoeidheid en afhankelijkheid kunnen iemand uit evenwicht brengen. Ook voor naasten en direct betrokkenen heeft dit impact. Het verwerken van verlies van gezichtsvermogen en alles wat daarmee samenhangt kan een forse klus zijn. Het verlies hoeft niet recent te zijn, ook na langere tijd kan de verwerking om aandacht vragen. Bartimeus biedt hulp en steun bij verliesverwerking.

Verwerken, accepteren en omgaan met een visuele beperking

Of iemand nu op volwassen leeftijd zijn of haar zicht geheel of gedeeltelijk verliest, of opgroeit als slechtziende of blinde, of uw kind is slechtziend of blind; het raakt het leven in al haar facetten. Verlies van zicht, maar ook het verlies van de toekomstverwachting voor uw kind als gezond kind, uw dromen en verwachtingen voor uw eigen leven als jongere of volwassene, in iedere levensfase heeft slechtziend of blind zijn of worden impact. De verwerking hiervan kost tijd en energie. De betekenis van het verlies is persoonlijk en staat tegelijk in verbinding met de omgeving. Bartiméus kan u helpen het verlies te hanteren. Individueel, samen met een naaste of in groepsverband. 

Wat aan de orde kan komen bij de verwerking:

  • Hanteren van emoties als verdriet, frustratie, onmacht en onzekerheid;
  • Leren omgaan met (on)afhankelijkheid en hulp;
  • Leren kennen van de eigen energiebalans: wat kost energie en wat levert energie op?;
  • Inzicht krijgen in het verwerken van verlies, wat dat van je vraagt en hoe je ermee om kunt gaan;
  • Het vinden van nieuwe zingeving en kracht, van een nieuw evenwicht. en perspectief.

De professionals bij Bartiméus hebben veel kennis en ervaring op het gebied van visuele beperkingen en kunnen u hierbij behulpzaam zijn. Bartimeus kan u helpen  te leren omgaan met wat het verlies  voor u  betekent, hoe u weer grip krijgt op uw leven en hoe u het leven met een visuele beperking of met een slechtziend of blind kind of partner  op uw manier opnieuw kunt vormgeven. Of hoe u uw kind, partner of ouder kunt helpen en hoe u zelf als naaste het verlies en de gevolgen kunt leren hanteren. Lees meer over psychotherapie bij Bartiméus.

Vragen of contact?

Heeft u specifieke vragen over revalidatie bij een visuele beperking? Neem dan gerust contact met ons op via 088 - 88 99 888.