menu Sluit het hoofdmenu

Bartiméus Psychotherapie

Bartiméus staat voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan mensen die slechtziend of blind zijn. Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen van deze diensten gebruik maken. Psychotherapie is één van de diensten waarvoor u bij Bartiméus terecht kunt. Wanneer cliënten het even niet meer zien zitten, kan psychotherapie bij Bartiméus een mogelijkheid zijn om dit te veranderen.

GGZ bij Bartiméus

Iedereen is wel eens somber, of ergens bang voor, of is verdrietig of in de war zoals na een ruzie of bij het verlies van een dierbare. Dat hoort bij het leven. Het wordt echter een probleem als de somberheid of het verdriet heel lang duurt, of als de angst het moeilijk maakt om met andere mensen te communiceren. Of als deze gevoelens zo lang duren, dat je daardoor het ‘gewone’ leven niet meer kunt oppakken: moeite om het werk of dagbesteding vol te houden, vaker conflicten met anderen hebben. Dan kan sprake zijn van een psychisch of psychiatrisch probleem. En dan is gespecialiseerde hulp nodig. Deze gespecialiseerde hulp heet Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Net als iedereen kunnen ook mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking te maken krijgen met (ernstige) psychische en psychiatrische problemen. En zeker vanwege die extra beperkingen is belangrijk dat die gespecialiseerde hulpverlening ook kennis heeft van mensen met die extra beperkingen. Die vorm van gespecialiseerde GGZ is moeilijk te vinden in Nederland en daarom heeft Bartiméus ongeveer twintig jaar geleden een eigen afdeling Psychotherapie (GGZ) opgezet met een groep ervaren en gekwalificeerde therapeuten.

Het huidige (psycho)therapeutenteam van Bartiméus bestaat uit BIG-geregistreerde medewerkers: een klinisch psycholoog/ psychotherapeut, een klinisch psycholoog/ kinder- en jeugdtherapeut, diverse GZ-psychologen en psychomotorisch therapeuten. Daarnaast is er secretariële ondersteuning en beschikt Bartiméus over twee opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen en één opleidingsplaats voor klinisch psycholoog. Een psychiater is op consultatiebasis beschikbaar.

De afdeling psychotherapie bij Bartiméus heeft zich ten doel gesteld (psycho)therapeutische diagnostiek en behandeling te ontwikkelen, aan te bieden en uit te dragen ten behoeve van mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking met psychische en psychiatrische problemen en hun omgeving.

Cliënten kunnen bij de afdeling Psychotherapie (GGZ) terecht met hulpvragen betreffende onder andere:

 • Problemen als gevolg van een trauma;
 • Problemen met realiteitstoetsing zoals psychotische klachten;
 • Stemmingsproblemen zoals depressieve klachten;
 • Rouwverwerkingsproblemen, problemen in de verwerking van verlieservaringen en/of acceptatieproblemen;
 • Emotionele problemen zoals een laag zelfbeeld of onvoldoende copingvaardigheden.

Doel van psychotherapie is de psychische problemen van de cliënt te verminderen en/of op te heffen. Daarnaast kunnen adviezen gegeven worden aan de omgeving van de cliënt over de specifieke begeleiding.

Cliënten worden bij Bartiméus behandeld aan de hand van onder andere:

 • (Cognitieve) Gedragstherapie (bijvoorbeeld RET);
 • Psychodynamische therapie;
 • Cliëntgerichte, interactionele psychotherapie;
 • Mentaliseren Bevorderende (Kinder)Therapie (MBT) en/of Begeleiding (MBB);
 • Gehechtheidstherapie, zoals Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG);
 • Assertiviteits- en weerbaarheidstraining;
 • Psychomotorische therapie;
 • EMDR (traumaverwerking);
 • Mindfulness;
 • Runningtherapie;
 • Verschillende video begeleidingsvormen, zoals ‘Basic Trust’ en ‘VIPP-SD’.

Bartiméus GGZ biedt Gespecialiseerde GGZ aan volwassenen, kinderen en jeugd. Lees meer over de financiering.  U kunt ook onze algemene voorwaarden GGZ downloaden en de organisatie van onze hulpverlening is beschreven in het kwaliteitsstatuut.

Locaties

Bartiméus biedt de GGZ aan vanuit de Bartiméus locaties van Doorn, Zeist en Ermelo.

Aanmelding

Aanmelding kan worden gedaan met een verwijzing van de huisarts. De huisarts moet op deze verwijsbrief de ernst van het probleem aangeven en of deze valt onder de Generalistische Basis-GGZ (GBGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ). Vanwege de complexiteit van de andere beperkingen naast de hoofddiagnose is de GGZ vanuit Bartiméus in de regel SGGZ. Indien na diagnostiek blijkt dat dit anders is, zal dit overlegd worden met de huisarts. Naast de verwijsbrief van de huisarts zal de verwezen cliënt gevraagd worden naar nog een aantal formulieren. Hierover zal de cliënt bericht ontvangen. Wanneer alle gevraagde papieren binnen zijn, plaatsen we de cliënt op de wachtlijst. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met onze Infolijn of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Contact

Bartimeus (GGZ)
Afdeling Psychotherapie
Oude Arnhemsebovenweg 3
3941 XM Doorn
psychotherapie@bartimeus.nl
T 0343 - 52 65 43