menu Sluit het hoofdmenu

Fysiotherapie / oefentherapie Cesar

Wanneer u naast een visuele beperking vragen of klachten hebt over uw houding en/ of beweging, helpen onze gespecialiseerde therapeuten u graag verder.

Naar aanleiding van een hulpvraag kunnen we een fysio-, oefentherapeutisch onderzoek uitvoeren. Hierbij worden de verschillende onderzoeksonderdelen op methodische wijze verricht. 

We starten met het uitvragen van de hulpvraag. Dit kunnen we doen door schriftelijk of mondeling vragenlijsten af te nemen, zo nodig bij ouders en/of vertegenwoordiger en/of begeleiders. Vervolgens brengen we het bewegend functioneren in kaart door het uitvoeren van:

  • observaties van houding en beweging 
  • diagnostische testen.

Na analyse van de gegevens worden een fysio-, oefentherapeutische diagnose, behandelplan en behandelprogramma opgesteld. Hierbij leggen we de relatie tussen de hulpvraag en stoornissen in functie, beperkingen in activiteiten en problemen in participatie. Dit plan bespreken we met u of met ouders/ vertegenwoordigers/ begeleiders.

Fysio-, oefentherapeutisch onderzoek wordt verricht na verwijzing van een arts. Binnen vijf dagen na aanmelding vindt er een onderzoek plaats.

De bevindingen van de therapeut worden schriftelijk vastgelegd volgens de daarvoor geldende richtlijnen opgesteld door het KNGF / VvOCM.

Ruime kennis en ervaring

Onze therapeuten beschikken over alle expertise en vaardigheden voor de behandeling van mensen met visuele en meervoudige (verstandelijke, zintuigelijke, lichamelijke) beperkingen. Zij zijn allemaal ingeschreven in het kwaliteitsregister Fysiotherapie en in het BIG-register of in het kwaliteitsregister Paramedici. Binnen het team therapeuten is er veel kennis op het gebied van sensorische integratie, ouder wordende cliënten, vallen en valpreventie en kinderfysiotherapie.

De kosten van de fysiotherapeutische behandelingen kunt u declareren n bij uw zorgverzekeraar. Bartiméus heeft met een aantal zorgverzekeraars een overeenkomst.

Hoeveel behandelingen worden vergoed en welke invloed het declareren heeft op uw eigen risico, is afhankelijk van zowel de verwijsdiagnose (is de verwijsdiagnose opgenomen op de 'chronische lijst fysiotherapie') als van uw verzekeringspakket. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Fysio-oefentherapie. Elke werkdagen bereikbaar via telefoon 0343 - 52 65 43 (doorkiesnummer 3) of e-mail fysiotherapiewonen@bartiméus.nl.

De behandeling vindt veelal plaats in het gezondheidscentrum van onze locatie in Doorn. Adres en routebeschrijving.