menu Sluit het hoofdmenu

Bartiméus Fysiotherapie

Bartiméus staat voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan mensen die slechtziend of blind zijn. Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen van deze diensten gebruik maken. Wanneer een cliënt een hulpvraag heeft op het gebied van het bewegend functioneren kan hij bij de afdeling fysiotherapie terecht.

Naar aanleiding van een door de cliënt gestelde hulpvraag zal een fysiotherapeutisch onderzoek uitgevoerd worden. Hierbij zal op methodische wijze de verschillende onderzoekonderdelen worden verricht. We starten met het uitvragen van de hulpvraag en we nemen schriftelijk of mondeling vragenlijsten af bij cliënt/ouders/verzorgers/begeleiders. Vervolgens zal het bewegend functioneren in kaart gebracht worden door het uitvoeren van observaties van houding en beweging en diagnostische testen.

Na analyse van de gegevens wordt er een fysiotherapeutische diagnose, behandelplan en behandelprogramma opgesteld. Hierbij leggen we de relatie tussen de hulpvraag en stoornissen in functie, beperkingen in activiteiten en problemen in participatie. Dit plan bespreken we met de cliënt en/of zijn vertegenwoordigers.

Fysiotherapeutisch onderzoek zal verricht worden na verwijzing van een arts. Binnen vijf dagen na aanmelding vindt er een onderzoek plaats.

De bevindingen van de therapeut worden schriftelijk vastgelegd volgens de daarvoor geldende richtlijnen

Ruime kennis en ervaring

De therapeuten die werkzaam zijn binnen de Paramedische Dienst in Doorn hebben ruime kennis van en vaardigheden met visueel - verstandelijk beperkten in combinatie met de lichamelijke beperkingen. Zij zijn allemaal ingeschreven in het kwaliteitsregister fysiotherapie en in het BIG-register. Binnen het team therapeuten is er veel kennis op het gebied van sensorische integratie, ouder wordende cliënten, vallen en valpreventie. Eén van de fysiotherapeuten volgt de master kinderfysiotherapie.

De kosten van de fysiotherapeutische behandelingen kunnen gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar van de cliënt. Bartiméus heeft met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst, met uitzondering van CZ (d.m.v. het aanvragen van een machtiging kunnen behandelingen mogelijk wel vergoed worden).

Hoeveel behandelingen vergoed worden en welke invloed het declareren heeft op uw eigen risico is afhankelijk van zowel de verwijsdiagnose (is de verwijsdiagnose opgenomen op de ('chronische lijst fysiotherapie') als van uw verzekeringspakket. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Onderzoek & Behandeling van Bartiméus, telefonisch te bereiken via 0343 - 52 65 43.