menu Sluit het hoofdmenu

Klantcase de Zonnebloem

Bartiméus en de Zonnebloem hebben elkaar gevonden in het project “Onbeperkt erop uit” De ambitie om vrijetijdslocaties en andere culturele evenementen te toetsen en te adviseren op toegankelijkheid wordt hierin samen opgepakt. De Zonnebloem als expert op fysieke toegankelijkheid. En Bartiméus als expert op visuele toegankelijkheid.

Samenwerking met Bartiméus

Met het toegankelijkheidsproject willen we in 2,5 jaar tijd een verbeteradvies geven aan 60 (grote) vrijetijdslocaties in ons land. In dit advies worden de resultaten van een technische keuring en belevingsonderzoek, uitgevoerd door mensen met een visuele en lichamelijke beperking zelf, gecombineerd. Daarnaast geven we trainingen aan medewerkers van locaties over het gastvrij verwelkomen van mensen met een beperking.

Resultaat

Binnen de culturele sector jagen de Zonnebloem en Bartiméus een bewustwording aan die zal gaan leiden tot een steeds inclusiever wordende sector.