menu Sluit het hoofdmenu

Klantcase ’s Heeren Loo

’s Heeren Loo is een grote aanbieder van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Veel van de cliënten van ’s Heeren Loo hebben ook visuele problematiek. Op het gebied van visuele zorg voor de cliënten is er dan ook sprake van een intensieve samenwerking. Het gaat hierbij naast de directe zorg ook om kennisuitwisseling, scholing maar ook om inclusieve bouw.

Samenwerking met Bartiméus

Vanuit de brede samenwerking is door beide organisaties ook invulling gegeven aan de inclusieve bouw voor cliënten met een verstandelijke beperking. ’s Heeren Loo Vastgoed onderhoudt contacten met de toegankelijkheidsadviseurs van Bartiméus. Bij vragen over bouw, concepten voor bouw, verlichtings- en inrichtingsadviezen wordt intensief samengewerkt.

Resultaat

Inclusieve en toegankelijke locaties voor alle cliënten (bezoekers en medewerkers) van ’s Heeren Loo.