menu Sluit het hoofdmenu

Welkom bij SO Zeist

Basisonderwijs, 4 tot 12 jaar

SO staat voor Speciaal Onderwijs. Wij bieden basisonderwijs aan leerlingen van 4 – 12 jaar en gaan uit van het principe: “Gewoon waar het kan en speciaal waar het moet!” Dit betekent dat wij hetzelfde onderwijs geven als op de reguliere basisschool met dezelfde vakken, dezelfde methodes, dezelfde toetsen, ook de CITO eindtoets en dezelfde lestijden.

Waar staan wij voor?

Wij willen uit de leerling halen wat erin zit: “Laat zien wat jij kan”, zowel op cognitief gebied als op sociaal- emotioneel gebied en zelfredzaamheid. Wij zien ouders als partner om in gelijkwaardigheid mee te denken over de onderwijsbehoefte van hun kind, onze leerling! Door middel van wereldverkennend onderwijs en kunst- en cultuureducatie willen wij de wereld bij de leerlingen brengen en gaan we met de leerlingen de wereld in.

Wij laten ons leiden vanuit de christelijke identiteit. Dit is te zien in het godsdienstonderwijs, de christelijke vieringen en in onze houding naar elkaar en de leerlingen.

Promo Bartiméus scholen in Zeist en Lochem

Promo Bartiméus scholen in Zeist en Lochem