menu Sluit het hoofdmenu
Introductie: 
Zowel mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) als mensen met een visuele beperking (VIB) nemen de wereld anders waar. Een juiste diagnose en goede begeleiding is daarbij essentieel.
Afbeelding: 
Puzzelstukjes