Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Book: This works too

The book This works too is about teaching practical skills to blind and severely visually impaired children and adolescents, and provides advice and tips on daily skills.

Cover of the book This works too

It’s written for parents, carers and therapists of children and adolescents with a visual impairment. Many of the helpful tips can of course also be used by adults or people with an intellectual disability. This book isn’t about how things must be done, but about how they can be done.

This works too is a rewritten version of the two booklets Zo gaat het ook (this works too) and Zo gaat het verder (so it goes on).

Authors: Jelly van Dijk and Dita Rijneveld 

Order this book