Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Boek: WerkWijzer 2.0

Werkboek voor het ondersteunen van mensen met een visuele beperking in combinatie met een autismespectrumstoornis.

Omslag van het boek Werkwijzer 2.0

Mensen met een visuele beperking en een autismespectrumstoornis kunnen de omgeving voor een probleem plaatsen. Waar bijvoorbeeld in de ondersteuning van slechtziende en blinde mensen gebruik gemaakt wordt van gesproken taal, is dat voor mensen met een autismespectrumstoornis juist verwarrend. Omgekeerd wordt bij mensen met een autismespectrumstoornis bij voorkeur visueel materiaal ingezet, wat voor visueel beperkte mensen niet altijd bruikbaar is. Wat te doen als iemand beide stoornissen heeft?

In 2009 is de WerkWijzer geschreven voor het begeleiden van kinderen met een visuele beperking in combinatie met een autismespectrumstoornis. Al gauw bleek er behoefte aan een WerkWijzer die zich ook op jongeren en volwassenen richt, met een normale ontwikkeling of verstandelijke beperking. Bruikbaar binnen het onderwijs, dagbesteding, werk en wonen. Daarom is WerkWijzer 2.0 geschreven, met een theoretische basis en praktische handvatten.

Auteurs: Anja Pouwels en Ellie Verstappen, 2018

Bestel dit boek