Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Boek: Crowding training (Nederlandse versie)

Slechtziende kinderen met last van crowding kunnen na een training beter zien. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen ter verkrijging van de graad van doctor in het jaar 2014.

icoon publicaties

Bianca Huurneman ontwikkelde een training die in zes weken de visuele vaardigheden verbetert van slechtziende kinderen die last hebben van crowding. Crowding verwijst naar het verminderde vermogen om een object te herkennen wanneer het omringd is door andere objecten. Na de training kunnen kinderen kleinere objecten van dichtbij zien. Daarnaast zorgde de training voor een afname van crowding bij een aanzienlijk aantal slechtziende kinderen.

Kinderen hebben meer last van crowding dan volwassenen, omdat hun visuele systeem nog volop in ontwikkeling is. Crowding komt meer voor bij slechtziende kinderen dan bij goedziende kinderen. Het onderzoek naar het effect van de crowdingtraining richtte zich op 4- tot 9-jarige slechtziende kinderen zonder andere beperkingen.

Door de training krijgen de kinderen meer oog voor detail, ze gaan sneller werken en maken steeds minder fouten. Ook treedt er een verbetering op van de nabijvisus. De kinderen blijken na deze training kleinere details te kunnen zien en komen bijna twee regels verder op de visuskaart.

Over de auteur:

Bianca Huurneman is neuropsycholoog en werkt sinds 2009 bij Bartiméus. Zij deed onderzoek naar crowding en is in 2014 gepromoveerd op de crowdingtraining die zij ontwikkeld heeft. Tijdens het oogheelkundig onderzoek blijkt of een kind meer last heeft van crowding dan gemiddeld. Dit komt vaak voor bij kinderen met nystagmus, bij wie er sprake is van een verstoorde oogmotoriek. 

 

 

Bestel dit boek