Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Boek: Blindelings bewegen

Leidraad voor het bewegingsonderwijs aan kinderen met een visuele beperking in het reguliere onderwijs.

Omslag van het boek Blindelings Bewegen

In dit boek staat het bewegingsonderwijs aan kinderen met een visuele beperking (visus < 0,3) op reguliere scholen centraal. Er komen zoveel mogelijk aspecten van het bewegingsonderwijs aan de orde.
Het boek biedt handreikingen die zijn gebaseerd op een brede ervaring in het werken met blinde en slechtziende kinderen in het bewegingsonderwijs. De schrijver houdt een pleidooi voor meer aandacht voor de ontwikkeling van veilige en goede bewegingsmogelijkheden voor deze doelgroep. Hij heeft vele jaren bewegingsonderwijs gegeven bij Bartiméus.

Blindelings Bewegen is een boek vol voorbeelden hoe de bewegingslessen voor deze kinderen aangepast kunnen worden. De duidelijke tekeningen geven inzicht hoe de ruimte ingedeeld kan worden. De toepassing van deze voorbeelden draagt bij aan plezier in het bewegen van het kind dat blind of slechtziend is.

Auteur: Jan Schippers, 2010

Bestel dit boek