Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Slechtziende leerlingen in groep 3 | Zeist

Tijdens deze training krijg je meer inzicht in het functioneren van je slechtziende leerling. Je krijgt handvatten om je pedagogisch en didactisch handelen hierop af te stemmen. Ook is er ruimte om met je collega’s ervaringen uit te wisselen.

Leerling meisje SO

Locatie en datum

De training vindt plaats op de Bartiméuslocatie.

  • Zeist Nieuwe data volgen (09.00-16.30 uur)

Cursusnummer: B41

Doelgroep

Leerkrachten groep 3 en extra-formatieleerkrachten die een door Bartiméus begeleide slechtziende leerling in de groep hebben of begeleiden.

Inhoud

Het ochtendprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Oogheelkundige informatie en de invloed van een visuele beperking op het onderwijsleerproces
  • Sociaal en emotioneel functioneren van slechtziende kinderen.

Het middagprogramma bestaat uit drie workshops:

  • 'Specifieke zorg aan de leerling', zoals invulling extra formatietijd.
  • 'Schrijven' In deze workshop krijgt u handreikingen tips en adviezen in de praktijk van het schrijfonderwijs voor uw slechtziende leerling.
  • 'Spelen op het plein', Wat is de invloed van een visuele beperking op het spelen en hoe kun je met beperkte middelen en aanpassingen het spelen op het plein toch veilig en aantrekkelijk maken?

Per school kan er voorals nog één persoon deelnemen aan de training. Een tweede belangstellende komt op de wachtlijst te staan.

Resultaat

Aan het eind van deze training:

  • Ben je op de hoogte van de specifieke oogheelkundige consequenties voor het onderwijs aan uw leerling.
  • Heb je ervaringen over onderwijs aan slechtziende kinderen met collega’s kunnen delen.
  • Heb je door gebruik van ervaringsbrillen kunnen ervaren wat de invloed van slechtziendheid is op de onderwijssituatie.
  • Ga je met praktische onderwijssuggesties naar huis.

Deze dag kun je noteren in je bekwaamheidsdossier.

Kosten

Aan deze training zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van de Bartiméus Academie: 030 - 698 23 45 of mail: academie@bartimeus.nl.

Aanmelden

Op dit moment is de nieuwe startdatum voor deze training nog niet bekend. Heb je belangstelling voor de training, neem dan contact met ons op.

Stuur een e-mail