menu Sluit het hoofdmenu

Reflectie op Programmalijnen Visueel

vindt plaats op: 
dinsdag 11 juni 2019

Op dinsdag 11 juni vindt in Utrecht de bijeenkomst Programmalijnen Visueel plaats, georganiseerd door Bartiméus, Visio en Robert Coppes Stichting.

Mensen van binnen en buiten de visuele zorgsector, en mensen met een visuele beperking zijn uitgenodigd om te reflecteren op de ambities en focuspunten van de 5 branche-brede Programmalijnen. De drie organisaties ontwikkelen deze als onderdeel van het Meerjarig sectorplan Visueel.

Expertise-organisaties

Bartiméus en Visio zijn in 2018 erkend als Expertise-organisatie Zintuiglijk Gehandicapten. Robert Coppes Stichting is daarbij benoemd als belangrijke samenwerkingspartner. Voor de periode 2020-2022 werken de expertise-afdelingen van de drie organisaties samen aan een Meerjarig sectorplan Visueel. De 5 branche-brede programmalijnen dragen dit plan.

Verdere bundeling van onze krachten is nodig voor het steviger borgen en verder ontwikkelen van expertise. Meer informatie staat op Expertisefunctie ZG.