Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Een brailleleerling in de wiskundeles (onderbouw)

Tijdens de training en de online bijeenkomsten krijgen wiskundedocenten informatie over het werken met een brailleleerling.

Meisje braille leesregel computer

Locatie en datum

De training vindt plaats op de Bartiméuslocatie.

 • Zeist - Nieuwe data volgen (1 fysieke bijeenkomst van 10.00-15.00 uur en 2 online bijeenkomsten).

Cursusnummer: B12b

Doelgroep

De training is bedoeld voor wiskundedocenten van brailleleerlingen in de onderbouw. Naast deze training zijn er nog twee trainingen voor wiskundedocenten:

 • Een slechtziende leerling in de wiskundeles (VO onderbouw)
 • Een brailleleerling in de wiskundeles (VO bovenbouw)

Bij twijfel over de juiste training graag contact opnemen met Chantal de Graaf via wiskunde@visio.org.

Inhoud

Koninklijke Visio en Bartiméus organiseren gezamenlijk deze training.

Bijhorende online bijeenkomsten

 • Nieuwe datum volgt (voorafgaand aan fysieke bijeenkomst, 15.30 – 17.00): vragen inventariseren, inhoudelijke info (bijvoorbeeld over Wiskunde Notatie Dedicon)
 • Nieuwe datum volgt (na fysieke bijeenkomst, 15.30 – 17.00): bespreken vragen

Tijdens de training en de online bijeenkomsten krijgen wiskundedocenten informatie over het werken met een brailleleerling en gaan vooral zelf aan de slag. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Materialen uit de wiskundekist
 • Informatie over leer- en hulpmiddelen, zoals aangepaste schoolboeken, tactiele tekeningen en rekenmachine
 • Braillegebruik en wiskunde
 • Aanpassen van toetsen
 • Informatievoorziening via eduvip/helpdesk Exacte vakken
 • Gesprek over mogelijkheden en beperkingen binnen het vak wiskunde
 • Casus/voorbeelden voor het aanbieden van lesstof
 • Uitwisseling van ervaringen

De training vindt plaats in Zeist. Op dezelfde dag en locatie is er ook een training voor natuurkunde- en biologiedocenten.

Koninklijke Visio en Bartiméus organiseren gezamenlijk deze training.

Meer informatie over het programma: chantaldegraaf@visio.org of jtvoorde@bartimeus.nl.

Resultaat

Na deze training weten de deelnemers welke aangepaste materialen er beschikbaar zijn voor brailleleerlingen en kunnen deze inzetten. Daarnaast hebben deelnemers kennis over braillegebruik en contact met vakgenoten.

Kosten

Aan deze training zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van de Bartiméus Academie: 030 - 698 23 45 of mail: academie@bartimeus.nl.

Aanmelden

Op dit moment is de nieuwe startdatum voor deze training nog niet bekend. Heb je belangstelling voor de training, neem dan contact met ons op.

Stuur een e-mail