menu Sluit het hoofdmenu

Dementietafel: ervaringen delen rondom verstandelijke beperking en dementie

vindt plaats op: 
woensdag 27 mei 2015
Dementietafel delen en verbeteren

Bartiméus, Reinaerde, Abrona, Zideris, Sherpa en netwerkorganisatie Ieder(in) organiseren op woensdag 27 mei voor de eerste keer de ‘Dementietafel’ in de provincie Utrecht. Een bijeenkomst bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, verwanten, mantelzorgers en professionele hulpverleners van mensen met een verstandelijk beperking die dementie hebben of eerste signalen vertonen. De Dementietafel stelt hen in de gelegenheid om ervaringen en kennis uit te wisselen over de zorg en ondersteuning. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd!

Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder. De kans dat zij (gaan) dementeren wordt steeds groter. Er bestaat behoefte onder familieleden en mantelzorgers om in gesprek met anderen hun ervaringen met de zorg voor hun kind of familielid te delen (lotgenotencontact). Hulpverleners kunnen hun inmiddels opgedane kennis op het gebied van zorg en ondersteuning ontsluiten en leren van vragen en ervaringen van familieleden. De Dementietafel wil er uiteindelijk voor zorgen dat de zorg en ondersteuning verbetert en daarmee de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie.

“Mijn zus met Downsyndroom kreeg vanaf haar veertigste allerlei ‘kwaaltjes’: slecht zien, snel moe, dingen vergeten, bozig. Het was moeilijk om de diagnose dementie te stellen, omdat niet duidelijk was waar de ontwikkeling van kwaaltjes precies bij hoorde, bij Downsyndroom of bij dementie. Inmiddels vallen steeds meer lichamelijke functies uit bij mijn zus. Ik kan niets anders doen dan er voor haar zijn. Ik zit in een soort van rouwproces en heb erg de behoefte om te horen hoe andere mensen met zoiets omgaan.”

“Ik werk op een speciale woonvoorziening voor mensen met een beperking die dementeren. Wij hebben nauw contact met de familie van onze bewoners. Ook al wonen de mensen hier al heel lang en zorgen we ook al heel lang voor hen. Als mensen dementeren, vinden zij het prettig om dingen van vroeger bij zich te hebben. En wie weet nu beter wat zij vroeger hebben ervaren dan de familie. We willen er ook zijn voor de familie, omdat het voor hen ook een moeilijk proces is. Ik merk dat in het contact met de familie we veel van elkaar kunnen leren.”

Aanmelden

De Dementietafel vindt plaats op woensdag 27 mei in ontmoetingscentrum De Klarinet, Klarinet 39 (3766 GH) in Soest. De bijeenkomst is van 19.00 - 21.30 uur. Aan de hand van een film en de inbreng van deskundigen Erna van Liere en Peter Jongerius, praten de aanwezigen over het thema ‘Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking’. Gespreksleider van de avond is Dirk Jan Beumer.

U kunt zich aanmelden per e-mail via dementietafel@iederin.nl.