menu Sluit het hoofdmenu

Deel uw ervaringen tijdens de Dementietafel

vindt plaats op: 
woensdag 6 april 2016

Op woensdag 6 april 2016 organiseert Bartiméus in samenwerking met Abrona, Amerpoort, Reinaerde, Sherpa, Zideris en VGU weer een Dementietafel. Bent u cliënt of ouder, broer, zus, mantelzorger of professionele hulpverlener van iemand met een verstandelijke beperking waarbij ook sprake is van dementie? Wilt u uw ervaringen en verhalen met ervaringsdeskundigen delen en antwoorden op uw vragen over zorg, ondersteuning en omgang krijgen? Schuif dan aan en praat mee!

Het thema van de Dementietafel is 'Rouw en Verlies' en de avond is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en (vermoedens van) dementie en voor mensen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning voor ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking en (vermoedens van) dementie, zoals familieleden, bekenden of zorgprofessionals.

Programma

U bent van harte welkom om mee te praten en úw ervaringen te delen bij de Dementietafel. Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19.00 -19.15 uur: Inloop met koffie
  • 19.15 – 20.00 uur: In gesprek met een professional én ervaringsdeskundige, Hilair Balsters
  • 20.00 – 20.20 uur: Pauze
  • 20.20 – 21.20 uur: Ervaringen uitwisselen in tafelgesprekken
  • 21.20 – 21.30 uur: Evaluatie en Afsluiting

Wanneer en waar

  • Woensdag 6 april 2016
  • 19.00 tot 21.30 uur
  • Buurtcentrum Batau, Dukatenburg 1 in Nieuwegein

De koffie/thee, een hapje en een drankje worden door ons verzorgd. Deelname is gratis.

Meer informatie en aanmelden

U kunt een e-mail sturen naar Bert Veneberg. In deze mail graag het volgende aangeven: naam deelnemer en of u cliënt, verwant, vrijwilliger of professional bent.