menu Sluit het hoofdmenu

Contactdag voor brailleleerlingen

vindt plaats op: 
dinsdag 24 november 2020

Zeer slechtziende/blinde leerlingen en hun ouders in groep 3 tot en met de 1e klas van het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Inhoud:

Koninklijke Visio en Bartiméus organiseren een dag voor kinderen én hun ouders waarin leren en gezelligheid centraal staan. We ondernemen activiteiten, die niet in het 'gewone' schoolprogramma voorkomen. Met elkaar kunnen we ervaringen uitwisselen, leren samenwerken, grenzen verkennen en verleggen.

Op de contactdag bieden we een parallelprogramma aan voor ouders en kinderen. In spelvorm komen voor de kinderen onderwerpen als mobiliteit, bewegen en praktische zelfredzaamheid aan bod.

Professionals van de beide organisaties gaan met de ouders in gesprek over de verschillende fases in de ontwikkeling van de kinderen. Ervaringen en vragen over de ontwikkeling van de kinderen kunnen besproken worden.

Meestal wordt de dag georganiseerd aan de hand van een thema. Voorbeelden daarvan zijn: tactiele ontwikkeling, social media, seksuele ontwikkeling, mobiliteit of het gebruik van zintuigen.

Locatie en datum

Bartiméus in Zeist op dinsdag 24 november 2020 van 09.30 - 16.00 uur

Meer informatie en aanmelden

Heeft u vragen en/of interesse neem dan contact op met uw behandelaar/begeleider van Bartiméus.

Is uw kind geen cliënt van Bartiméus, maar heeft u wel belangstelling? Belt u dan met ons informatienummer 088 - 88 99 888, elke werkdag bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur