menu Sluit het hoofdmenu

Contactdag voor brailleleerlingen

vindt plaats op: 
dinsdag 23 november 2021

Zeer slechtziende/blinde leerlingen en hun ouders in groep 3 tot en met de 1e klas van het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Inhoud:

Koninklijke Visio en Bartiméus organiseren een dag voor kinderen én hun ouders waarin leren en gezelligheid centraal staan. We ondernemen activiteiten, die niet in het 'gewone' schoolprogramma voorkomen.
Met elkaar kunnen we ervaringen uitwisselen, leren samenwerken, grenzen verkennen en verleggen.

Op de contactdag bieden we een parallelprogramma aan voor ouders en kinderen. In spelvorm komen voor de kinderen onderwerpen als mobiliteit, bewegen en praktische zelfredzaamheid aan bod.

Professionals van de beide organisaties gaan met de ouders in gesprek over de verschillende fases in de ontwikkeling van de kinderen. Ervaringen en vragen over de ontwikkeling van de kinderen kunnen besproken worden.

Meestal wordt de dag georganiseerd aan de hand van een thema. Voorbeelden daarvan zijn: tactiele ontwikkeling, social media, seksuele ontwikkeling, mobiliteit of het gebrek aan zintuigen.

Locatie en datum:

Dinsdag 23 november 2021

Meer informatie en aanmelden

Neem dan contact op met uw behandelaar of begeleider van Bartiméus. Is uw kind nog geen cliënt bij Bartiméus, dan kunt u op www.bartimeus.nl/behandeling-en-revalidatie meer informatie vinden over het aanmelden.