menu Sluit het hoofdmenu

Contactdag voor brailleleerlingen

vindt plaats op: 
woensdag 31 maart 2021

Zeer slechtziende/blinde leerlingen en hun ouders in groep 3 tot en met de 1e klas van het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Inhoud:

Koninklijke Visio en Bartiméus organiseren een online programma voor kinderen én hun ouders.
We bieden een programma aan in de middag voor leerlingen om elkaar te leren kennen en gaan opdrachten uitvoeren.

's Avonds bieden we voor ouders een online programma aan met als thema Mediawijsheid.

Met elkaar kunnen we ervaringen uitwisselen, grenzen verkennen en verleggen. Professionals gaan met de ouders in gesprek over de verschillende fasen in de ontwikkeling van de kinderen.
Ervaringen en vragen over de ontwikkeling van de kinderen kunnen besproken worden.

Datum: Woensdag 31 maart 2021

Leerlingen: 13.00 - 14.00 uur
Ouders: 20.00-22.00 uur

Plaats: Online via Teams

Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan het online programma.

Meer informatie en aanmelden

Neem dan contact op met uw behandelaar of begeleider van Bartiméus. Is uw kind nog geen cliënt bij Bartiméus, dan kunt u op www.bartimeus.nl/behandeling-en-revalidatie meer informatie vinden over het aanmelden.