menu Sluit het hoofdmenu

Beoordelaar expertiseplannen bezoekt visuele sector

vindt plaats op: 
dinsdag 16 juli 2019

Dinsdag 16 juli vindt in Huizen een besloten kennismakingsbezoek plaats van ZonMw aan Bartiméus, Visio en Robert Coppes Stichting. De drie organisaties werken aan een Meerjaren deelsectorplan Visueel om invulling te geven aan de Expertisefunctie Expertisefunctie. In het sectorplan wordt de gezamenlijke ambitie geformuleerd plus de speerpunten per thema of doelgroep. Zij zullen dit plan in september indienen bij ZonMw.

De programmacommissie die het plan gaat beoordelen, komt langs om meer zicht te krijgen op de inhoudelijke breedte van de expertisefunctie.

Alles laten zien is natuurlijk niet mogelijk, daarom volgt na de introductie een gevarieerde selectie van onderwerpen. Bart Slikkerveer zal het kenniscafé leiden, waarbij hij in gesprek gaat met deskundigen, externe genodigden en twee vaste tafelgasten met visuele beperking. Tijdens de innovatiemarkt kunnen leden van de ZonMw-commissie zelf innovaties uitproberen die zijn ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking.

Programma

  • 14:30 - 15:00 uur: Inloop 
  • 15:00 - 15:15 uur: Algemene introductie  
  • 15:15 - 15:45 uur: Kenniscafé 
  • 16:50 - 17:40 uur: Innovatiemarkt  
  • 17:40 - 17:55 uur: Gezamenlijke terugblik 
  • 17:55 - 18:00 uur: Afsluiting 

Wat is expertisefunctie ZG?

Bartiméus, Visio en Robert Coppes Stichting hebben al jaren een belangrijke rol in het ontwikkelen van expertise en kennis, ten bate van de best mogelijke zorg voor en ondersteuning van mensen met een visuele beperking. Dat doen de organisaties binnen een programma van ZonMw, dat Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten heet. 

Binnen dit programma kunnen we kennis op het gebied van leven met een visuele beperking verder ontwikkelen. Daartoe ontwikkelen we op dit moment een eerste Meerjarig deelsectorplan Visueel voor de periode 2020-2022. Hierin formuleren we onze gezamenlijke ambitie, de speerpunten op thema of doelgroep en hoe we hiermee met elkaar en met anderen aan de slag gaan. We kijken hoe we beter kunnen samenwerken in kennis- en expertisegroepen, binnen de Academies van de instellingen, en bij het beschikbaar stellen van kennis aan andere partijen in Nederland.

ZonMw is de organisatie die namens de overheid gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert, en de plannen en uitvoering van de Expertisefunctie ZG beoordeelt.  Meer weten? Kijk op Expertisefunctie ZG.