Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Beeldschermwerk en oogklachten

Uit onderzoek naar vermoeidheid bij werkende mensen met een visusbeperking komt naar voren dat visuele vermoeidheid een grote invloed op de algehele vermoeidheid heeft.

Visuele vermoeidheid is een geheel van klachten die mensen kunnen hebben als ze lang beeldschermwerk hebben gedaan, na een dag met fel licht of nadat ze op een andere manier visueel ingespannen bezig zijn geweest. De indruk bestaat dat veel mensen met een visusbeperking hier last van hebben – zelfs zoveel dat ze het niet eens meer noemen. 

Als we kijken welke klachten deelnemers van ons onderzoek rapporteren, dan zien we de volgende gegevens: 

  • Vermoeide ogen: 88%
  • Druk op de ogen: 71%
  • Hoofdpijn: 65%
  • Waziger zien: 65%
  • Branderige ogen: 59%
  • Pijn aan de ogen: 35%
Close up van een gezicht en oog

Deze gegevens zijn aanleiding geweest om een project op te starten naar mogelijke interventies voor het verlagen van de visuele inspanning tijdens beeldschermwerk.

Onderstaande interventies zijn daaruit voortgekomen. Het is goed om te beseffen dat niet iedere interventie bij iedereen zal aansluiten. Je kunt ze zien als handreiking en bewustwording van de eventuele mogelijkheden die voor je kunnen bijdragen aan het verlagen van je algehele vermoeidheidsklachten die zijn ontstaan door visuele inspanning tijdens het uitvoeren van beeldschermwerk.

Pauzesoftware

De software leert gebruikers routines eigen te maken en verschaft tips gerelateerd aan visuele vermoeidheid. Door regelmatig mentale en fysieke beweegmomenten (zogenaamde pitstops) en eigen pauzemomenten in te lassen, word je uitgedaagd om niet aan een stuk door te buffelen achter je beeldscherm. Uitgebreidere informatie betreft de invloed van Bartiméus op deze software lees je hier: Pauzesoftware in samenwerking met Bartiméus.

Maak nu gebruik van de gratis proefversie van 30 dagen:

Lijst met tips voor het verminderen van visuele vermoeidheid

Onderaan deze pagina kun je een document downloaden met uiteenlopende tips met als doel de visuele vermoeidheid te verminderen. Bijvoorbeeld tips op het gebied van reizen, aanpassingen van uw ruimte en het inzetten van anderen.

Wil je 2-wekelijks per mail een tip ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: sterkinwerk@bartimeus.nl.

Intervisie

Binnenkort starten we met intervisiebijeenkomsten. Wil je kosteloos deelnemen aan een reeks intervisiebijeenkomsten over de omgang met visuele inspanning bij beeldschermwerk? Meld je dan nu aan via sterkinwerk@bartimeus.nl.

Meer informatie over de bijeenkomsten.

Smartwatch, apps en activity tracker

In de komende periode zal er onderzoek plaatsvinden naar de meerwaarde van het inzetten van o.a. de Apple Watch, verschillende apps en activity trackers. Een onderdeel van dit onderzoek zal ook zijn de toegankelijkheid van deze mogelijke interventie.

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen? Neem dan contact op met sterkinwerk@bartimeus.nl.

Smartwatch, apps en activity tracker

In de komende periode zal er onderzoek plaatsvinden naar de meerwaarde van het inzetten van o.a. de Apple Watch, verschillende apps en activity trackers. Een onderdeel van dit onderzoek zal ook zijn de toegankelijkheid van deze mogelijke interventie.

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je vragen? Neem dan contact op met sterkinwerk@bartimeus.nl.

Illustratie van een man die de balans zoekt tussen werk en privé

Tips om visuele vermoeidheid te verminderen